1. De maandelijkse lidmaatschapsbijdrage is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd.

2. De lidmaatschapsbijdrage wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd.

3. De lidmaatschapsbijdrage is verschuldigd, ongeacht de mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de Fight Game Academy

4. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de op de voorzijde vermelde duur. Indien de ingangs- datum anders is dan de eerste van de maand, is de looptijd gelijk aan de op de voorzijde vermelde duur, vermeerderd met het aantal dagen tussen de ingangsdatum en het einde van de maand. Bijvoorbeeld: De overeenkomst van een jaar start op 15 maart. Deze overeenkomst loopt dan tot 1 april volgend jaar.

5. Het lidmaatschap moet uiterlijk één maand voordat deze eindigt worden opgezegd middels het opzegformulier op de website. Indien niet wordt opgezegd wordt de overeenkomst automatisch per maand verlengd.

6. Het stopzetten is mogelijk bij blessures met een doktersverklaring, met een maximale tijd van 3 maanden. Na deze 3 maanden zal de automatische incasso weer ingaan.

7. De deelnemer ontvangt een bewijs van opzegging na inlevering van het beëindigingsformulier. De lidmaatschapsbijdragen dienen voor het einde van het lidmaatschap te zijn voldaan. Na de beëindigingsdatum blijft de nog niet voldane de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

8. De deelnemer kan opzeggen via de website www.fightgameacademy.nl of via e- mail info@fightgameacademy.nl. Zodra u bericht terug heeft ontvangen wordt uw abonnement beëindigd volgens de voorwaarden

9. De Fight Game Academy behoudt het recht om te sluiten met een maximum van 21 dagen (m.u.v. feestdagen). Indien het centrum het noodzakelijk acht mag zij het geldende rooster aanpassen, betreffende het aantal uren, instructeurs, groepsgrootte, les/programma en tijdstip.

10. De Fight Game Academy behoudt het recht om de lidmaatschapsbijdrage te verhogen. Deelnemers ontvangen bij verhoging van de lidmaatschapsbijdrage hierover schriftelijk bericht.

11. De Fight Game Academy is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers en is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

12. Bij de Fight Game Academy worden foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt ter promotie van de vechtsport, de sportschool en de aan Fight Game Academy gelieerde projecten. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit schriftelijk bij ons aangeven.

delenShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Share on TumblrPrint this pageEmail this to someone